Asahi Japanese Restaurant - CLOSED

168 Essex St, Salem MA 01970 (978) 825-0077
Cuisines and Dishes at Asahi Japanese Restaurant:
  • Japanese
  • Sushi
This restaurant is closed.

Map of Asahi Japanese Restaurant